معرفی سفال خاکستری

معرفی سفال خاکستری:

پیشینه سفال خاکستری به هزاره دوم قبل از میلاد بر می گردد. در تولید سفال خاکستری هیچ گونه رنگ دانه ای به کار نرفته و رنگ این سفال در اثر نفوذ کربن ناشی از احتراق ناقص ایجاد می گردد.

معروف ترین تپه ها و گورستان هایی که در آن سفال خاکستری یافت شده شامل تپه حصار دامغان، گورستان قیطریه، گورستان پیشوای ورامین، تپه های سیلک کاشان و ... می باشد.

تمامی کارهای سفال خاکستری موجود باز آفرینی کارهای کشف شده بوده و روش پخت آن ها مشابه روش پخت باستانی می باشد.