درباره ما

سفال نقش کهن به هدف باز آفرینی نقوش قدیمی و اصیل ایرانی و معرفی آثار قدیمی شروع به فعالیت کرده است.
محصولات تولیدی شامل ظروف مصرفی و تزیینی در سه گروه اصلی هفت رنگ، لعاب فیروزه ای و ظروف سفید آبی می باشند.
راه های ارتباطی ما:
۰۹۱۹۸۷۷۲۴۲۷

Aalireza.Babarabi@gmail.com

SofalNaghsheKohan@gmail.com