نقش های ایرانی اسلامی

نقش های ایرانی اسلامی

کاشی هفت‌رنگ

نقشی از فرهنگ و هنر اسلامی-ایرانی